Showing 5 from 150 Items

Count:
Sort by:
Order:

Placówka zapewnia schronienie dla samotnych matek oczekujących na urodzenie dziecka oraz dla matek z dziećmi, które utraciły mieszkanie bądź dla matek będących w trudnej sytuacji, która nie pozwala na normalne życie i wychowanie dzieci. Matki wraz z…

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek przeznaczony jest dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w rodzinie. Celem Domu jest ratowanie życia dzieci nienarodzonych – przez udzielanie pomocy i…

Dom przyjmuje kobiety w ciąży i z maluszkami, które mają do pół roku.

Celem tej posługi jest niesienie pomocy kobietom, które spodziewają się narodzin dziecka, a ich sytuacja osobista, rodzinna czy materialna jest trudna.

Bronimy życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Upowszechniamy wiedzę o małżeństwie, rodzinie i dzieciach. Organizujemy akcje, konferencje i spotkania o tematyce pro life! Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000215438