Showing 4 from 89 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Rodzaj: schronisko Specjalizacja: samotne matki Prowadzący: Siostry Nazaretanki – Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Rodzaj: schronisko Miejsc: 25 Prowadzący: PCK Specjalizacja: kobiety, kobiety z dziećmi, samotne matki

Rodzaj: schronisko Miejsc: 22 Prowadzący: Fundacja Pomocy Samotnej Matce w Poznaniu Specjalizacja: kobiety z dziećmi, samotne matki

Okno życia – specjalnie przygotowane miejsce, umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie go w nim. Pierwsze współczesne „Okno życia” w Polsce otwarto 19 marca 2006 u…