Showing 5 from 11 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi dysponuje 60 miejscami dla biednych bezdomnych matek w ciąży i z małymi dziećmi. Najpóźniej do naszej placówki może zgłosić się matka z dzieckiem do ósmego miesiąca po jego urodzeniu, w…

Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Turowie Stowarzyszenia Monar-Markot niesie pomoc kobietom bezdomnym, niepełnosprawnym, dotkniętym przemocą domową i ich dzieciom. Dzięki współpracy z władzami Gminy Wieluń kobiety przebywające w naszym Domu są objęte…

Dom Samotnej Matki swoją pomocą obejmuje kobiety, które znala­zły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować w spo­łeczeństwie. Wszelką pomoc znajdą tutaj kobiety spodziewające się dziecka jak również takie, które na skutek…

Matki otoczone są fachową pomocą personelu, mają zagwarantowane podstawowe warunki bytowe oraz anonimowość i dyskrecję. W placówce mają możliwość kontynuowania nauki, uczestniczenia w kursach zawodowych, terapii, czy kontynuowania pracy. Ważne jest…