Showing 2 from 2 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Cele statutowe Fundacji to: otaczanie opieką kobiet ciężarnych będących w trudnej sytuacji życiowej pomoc matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne propagowanie problematyki ochrony…

Pierwsze współczesne „Okno życia” w Polsce otwarto 19 marca 2006 u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39 i oznaczono herbem Jana Pawła II oraz logo Caritas. Do lipca 2013 poprzez 51 okien życia przyjęto 64 noworodków…