Aborcja: od cierpienia po nadzieję


Posąg: „Pomnik nienarodzonego dziecka” (Martin Hudáček)

——————————————————-

„Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje,
według litości Serca Jezusowego,
usłysz wzdychania i prośby moje,
i łzy serca skruszonego.
O Wszechmogący, zawsze miłosierny Boże,
twa litość nigdy niewyczerpana,
choć nędza moja wielka jak morze,
mam ufność zupełną w miłosierdziu Pana.
O trójco wiekuista, lecz zawsze łaskawy Boże,
Twa litość nigdy niepoliczona,
a więc ufam w miłosierdzia morze
i czuję Cię, Panie, choć dzieli mnie zasłona.
Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie,
rozsławiona będzie po świecie całym,
niech cześć Jego nigdy nie ustanie,
głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem” (Faustyna Kowalska, Dz 1298).

LITANIA O MILOSIERDZIU BOZYM :

„Miłość Boża kwiatem — a Miłosierdzie owocem.
Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca.
Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki, ni anielski — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Chrztu świętego — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, które koronuje wszystko, co jest i co istnieć będzie — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dla dusz zrozpaczonych — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie, pokoju wśród trwogi — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych — ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei — ufam Tobie.

O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje,
abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani nie upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym” (Dz.949).