Amada Rosa Perez – wywiad

Fragment z filmu Mary’s Land. Rozmowa z Amada Rosa Perez – niegdyś znaną modelką, która dzieli się swoim doświadczeniem aborcji, a poźniej syndromu i wyjścia z tej sytuacji.