Naczelnym zadaniem, które pragniemy codziennie realizować, jest służba człowiekowi, który znalazł się w niezmiernie trudnej dla siebie sytuacji życiowej.

Kobietom w „Nazarecie” pomoc udzielana jest na trzech płaszczyznach:

  • materialnej: po przez zapewnienie schronienia i wyżywienia, uzupełnienie odzieży, środków higienicznych, dbałość o estetykę pomieszczeń, a także pomoc w uzyskaniu samodzielnego mieszkania i poszukiwaniu pracy.
  • duchowej: dzięki możliwości uczestnictwa w codziennej modlitwie i życiu sakramentalnym Kościoła oraz wpływ na rozwój moralny kobiet i dzieci
  • społecznej: przez budowanie w domu rodzinnej atmosfery, nacechowanej wzajemną dobrocią i otwartością na potrzeby drugiego człowieka, uwrażliwienie mieszkanek na właściwe sposoby komunikowania się międzyosobowego, uczenie odpowiednich postaw rodzicielskich celem otaczania dzieci miłością i bezpieczeństwem, stymulowanie do nawiązywania bardzo często zerwanych więzi rodzinnych, włączanie każdej mieszkanki w codzienne prace domowe, mobilizowanie jej do współodpowiedzialności za całokształt Domu, w który mieszka oraz pobudzanie mieszkanek do kontynuacji nauki.

W „Nazarecie” szczególną troską otaczane są dzieci, ponieważ to one właśnie stały się ofiarami nierozważnych decyzji swoich rodziców. Kierując się zasadą, że „ nie ma większej krzywdy, jak krzywda dziecka”, siostry Orionistki pragną stworzyć dzieciom optymalne warunki dla ich rozwoju. W „Nazarecie” szczególną uwagę przywiązuje się do edukacji podopiecznych. Siostry dbają o to, by już najmłodsze dzieci uczęszczały do przedszkola, czy stosownie do ich wieku do szkoły. Do kontynuacji nauki zachęcają również matki. Po przez kontrolę matek w wypełnianiu ich macierzyńskich obowiązków wspierają je w wychowaniu dzieci.

 

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

Słowackiego 17a, 05-400 Otwock

GPS

52.1141657, 21.26767510000002

Telephone