Dom Samotnej Matki swoją pomocą obejmuje kobiety, które znala­zły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować w spo­łeczeństwie. Wszelką pomoc znajdą tutaj kobiety spodziewające się dziecka jak również takie, które na skutek przemocy w rodzinie nie mogą przebywać we własnym domu.

Miejsce to zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na nowo wyznaczyć so­bie wartości i cele w życiu. Samotne matki z dziećmi zostają otoczone szeroką kompleksową opieką. Staramy się pomóc we wszelkich możliwych spawach tak, aby kobiety wkrótce mogły stanąć o własnych siłach. Czas przebywania w domu jest różny i zależy od indywidualnych przypadków, gdyż każda sytuacja jest inna.

Dom Samotnej Matki Caritas jest prowadzony przez CARITAS Archidiecezji Gdańskiej od 1 lipca 2012 r.
Wcześniej – od powstania w roku 1994 – Dom prowadzony był przez parafię pw. Matki Bożej Brzemiennej.
Posługę wobec matek i dzieci sprawują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha św. de Saxia.

Dom Samotnej Matki CARITAS

Naszą Misją jest niesienie pomocy kobietom ciężarnym, które nie mają własnej rodziny, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także ratowanie życia ludzkiego i wskazywanie młodym matkom radości rodzicielstwa. Naszą misją jest również prowadzenie profilaktyki i edukacji młodych dziewcząt znajdujących się w trudnej sytuacji, a także organizowanie kursów i konferencji dotyczących naturalnego planowania rodziny. Do tej pory otoczyliśmy ponad 2000 mam i dzieci opieką prawną, psychologiczną, duchową i socjalną.

Obszary działań
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans:
– ochrona zdrowia
– ochrona i promocja zdrowia.

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Przy Domu prowadzone jest także „OKNO ŻYCIA” – specjalnie przygotowane miejsce umożliwiające matkom nie mogącym lub nie chcącym opiekować się noworodkiem anonimowe, bezpieczne pozostawienie go w nim.
„Okno życia” przy Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie poświęcił 5 maja abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita gdański.

Patronką Domu Samotnej Matki Caritas jest Matka Boża Brzemienna.
Serdecznie zapraszamy na comiesięczne Msze św. w Domu Samotnej Matki Caritas w Gdańsku Matemblewie. Eucharystia sprawowana jest w intencji tych wszystkich, którzy wspierają Dom Samotnej Matki Caritas i na różne sposoby stają w obronie ratowania życia.

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

Matemblewska 9, 80-294 Gdańsk

GPS

54.36368214554234, 18.556999862843327

Telephone
Email

-

Web