W placówce pracuje 11 pracowników, jest 10 etatów i 1 pracownik na umowę zlecenie.

Pracownikami ośrodka są dyrektor-pracownik socjalny, psycholog, pedagog, prawnik, pielęgniarka, ks. Kapelan, terapeuta zajęciowy, portierzy. Bezpośrednią opiekę nad mieszkankami sprawują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim.
Dom posiada około 60 miejsc w pokojach pojedynczych i wieloosobowych.

Dom Matki i Dziecka jest placówką stacjonarną pobytu czasowego. Zapewnia całodobową opiekę samotnym matkom z dziećmi ( w wieku od 0-7 lat) oraz kobietom
w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Kobiety kierowane są do placówki przez Caritas oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Bezdomnym. Decyzja administracyjna MOPS określa, jaką pomoc mogą otrzymać kobiety w placówce a są to; schronienia, miejsca do przechowywania rzeczy osobistych, możliwość korzystania z urządzeń kuchennych i łazienkowych, doraźną pomoc pielęgniarską, pomoc psychologiczną, prawna
i pedagogiczną, pracę socjalną ponadto mieszkanki maja możliwość korzystania z pomocy księdza kapelana.

Placówka współpracuje z wszelkimi instytucjami(m.in. Urząd Miasta Krakowa, Urząd Pracy, sądy i kuratorzy sądowi, Ośrodki Adopcyjne, Policja, szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady pracy mieszkanek, przychodnie, szpitale, szkoły średnie i instytucje organizujące szkolenia, itp., Urzędem miasta, gminy, Kuratorium), których pomoc jest niezbędna
w przeprowadzaniu odpowiednich działań mających na celu dobro mieszkanek domu.

Zasady funkcjonowania mieszkanek w placówce określa regulamin Domu. Celem prowadzących Dom jest tworzenie atmosfery rodzinnej opartej na prawdzie i miłości.

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

ul. Żywiecka 16, 30-427 Kraków

GPS

50.01568469999999, 19.919641800000022

Telephone
Email

-

Web