Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pozbawionych materialnych środków do życia, bezdomnych, znajdujących się w sytuacji przemocy domowej. Dom zapewnia schronienie dla 18 kobiet z dziećmi. Czas przebywania w Domu ustalany jest według potrzeb, z zasady nie może być dłuższy niż jeden rok.

Dom zapewnia:

  • schronienie i całodobową opiekę kobietom w ciąży i w okresie okołoporodowym;
  • interdyscyplinarną pomoc samotnym matkom w trudnej sytuacji życiowej;
  • opiekę duszpasterską;
  • przyjazną, rodzinną atmosferę;
  • możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim, a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, Gmina Zabrodzie. Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje Starosta Powiatu Polickiego.

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

Karwowo 12, 74-005 Karwowo

GPS

52.476738, 20.046663999999964

Telephone
Email

-