Dom Samotnej Matki „Dar Życia” istnieje od dwudziestu lat. Budynek został przekazany Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jako dar dla Ojca Świętego Jan Pawła II, przez Zarząd Miasta Koszalina 31maja 1991r. dzień przed przyjazdem papieża do Koszalina.Przy pomocy finansowej wielu prywatnych osób oraz Caritas z Niemiec wykonano konieczny remont tak, że jesienią 1991r. zostały przyjęte pierwsze mieszkanki z dziećmi. Celem Domu jest pomoc kobietom w okresie okołoporodowym, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Kobiety, które do tej pory znalazły schronienie w DSM, trafiały tutaj z powodu doświadczania przemocy w rodzinie, bezdomności, choroby alkoholowej męża lub konkubina, wykorzystania seksualnego, utraty pracy, eksmisji, nieumiejętności poradzenia sobie w trudnej sytuacji.Przychodzą do nas kierowane przez Opiekę Społeczną, Domy Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej lub same znajdują adres. Do tej pory przebywało w Domu ponad 470 kobiet z ponad 450 dziećmi. Mieszkanki DSM są osobami przeważnie młodymi. Średnia wieku wynosi około dwudziestu lat.Dom zapewnia miejsce dla 12 kobiet z dziećmi. Zorganizowanie i prowadzenie Domu Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie powierzono bezhabitowym siostrom ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Kierownikiem Domu jest obecnie s. Magdalena Kozłowska. Zadaniem Domu jest ochrona życia dzieci nienarodzonych. Matki często przyznają, że gdyby nie znalazły pomocy w ośrodku, to dokonałyby aborcji.Niektóre z mieszkanek przychodząc do Domu Samotnej Matki podejmują decyzję o oddaniu dziecka do adopcji. Każdej kobiecie przy przyjęciu do DSM stawia się konieczne wymagania – przestrzeganie Regulaminu i Zasad Domu Samotnej Matki.Od września 2010r. praca w Domu Samotnej Matki „Dar Życia” oparta jest kontraktach socjalnych – formie pisemnej umowy zawartej miedzy pracownikami DSM a kobietą ubiegającą się o pomoc – określających podejmowane działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby.Na terenie Domu odbywają się spotkania na temat uzależnień i współuzależnienia, „Szkoła dla Rodziców”, spotkania na temat przemocy i sposobów reagowania na przemoc. Jest możliwość korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, pielęgniarskiej, a także pomocy pracownika socjalnego. Mieszkanki mogą kontynuować naukę w szkole, podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe lub podjąć pracę. Kobiety mogą przebywać w DSM do roku czasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. W tym okresie samotnym matkom zapewniona jest pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości, zasiłków z pomocy społecznej, postępowaniach sądowych i alimentacyjnych, sprawach mieszkaniowych. Dom Samotnej Matki współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Katolicką Poradnię Rodzinną, Sądem Rodzinnym. Istnienie Domu już od dwudziestu lat jest możliwe dzięki pomocy, życzliwości i ofiarności innych ludzi. Niektórzy pomagają nam ofiarowując środki materialne: żywność, odzież, środki gospodarstwa domowego, meble, zabawki. Inni wolą podarować pieniądze na zakup wskazanych rzeczy np.: leków. Niezastąpionym wsparciem jest pomoc wolontariuszy, którzy nieodpłatnie wykonują swą posługę na rzecz Domu Samotnej Matki i jego mieszkańców.

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

ul. Wojska Polskiego 13, 75-950 Koszalin

GPS

54.188734, 16.197562999999946

Telephone