Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi dysponuje 60 miejscami dla biednych bezdomnych matek w ciąży i z małymi dziećmi. Najpóźniej do naszej placówki może zgłosić się matka z dzieckiem do ósmego miesiąca po jego urodzeniu, w sytuacji braku możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dziecka. 

Matki otoczone są fachową pomocą personelu, mają zagwarantowane podstawowe warunki bytowe oraz anonimowość i dyskrecję. W placówce mają możliwość kontynuowania nauki, uczestniczenia w kursach zawodowych, terapii, czy kontynuowania pracy. Ważne jest dla nas podejmowanie działań wspierających aktywizację zawodową samotnych matek.

Poprzez pomoc prawną i medyczną, pracę opiekuńczą, wychowawczą i psychoterapeutyczną, samotne matki mogą przygotować się do podjęcia trudu wychowania dziecka i samodzielnego życia. Na ile jest to możliwe, podejmowane są próby nawiązania zniszczonego kontaktu z rodziną i środowiskiem. W placówce dla matek oczekujących urodzenia się dziecka prowadzona jest Szkoła Rodzenia, która przygotowuje do porodu oraz uczy opieki nad dzieckiem

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania placówki, z jej pomocy skorzystało ponad 1000 matek i tyleż samo dzieci. Liczby te świadczą o ogromnej potrzebie istnienia tego typu placówki. Często jest to jedyne miejsce schronienia dla matek i pozwala im przetrwać sytuacje kryzysowe.

Kobiety, które korzystały z pomocy Domu Samotnej Matki to głównie osoby bezdomne, z eksmisji, doświadczające przemocy, przebywające w rodzinach dysfunkcyjnych, w tym dotkniętych alkoholizmem, z domów dziecka i ośrodków wychowawczych. Przekrój wiekowy tych kobiet mieści się w granicach od 18 do 46 lat.

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

ul. Roniewskiego 1a, 94-102 Łódź

GPS

51.7312897, 19.477671500000042

Telephone