Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Turowie Stowarzyszenia Monar-Markot niesie pomoc kobietom bezdomnym, niepełnosprawnym, dotkniętym przemocą domową i ich dzieciom. Dzięki współpracy z władzami Gminy Wieluń kobiety przebywające w naszym Domu są objęte programem readaptacyjnym, aby mogły powrócić do normalnego życia w społeczeństwie. Między innymi uczestniczą w kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, są wraz z dziećmi pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych, a celem tych działań jest ich aktywizacja zawodowa i pomoc w usamodzielnieniu się.

Potrzeby w zakresie niesienia pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, a zwłaszcza bezdomnym, poszkodowanym przez życie, dzieciom, którymi zajmuje się nasza placówka, są ogromne. Dzięki ogromnej pomocy i zaangażowaniu ludzi dobrej woli, wsparciu wielu firm, którym bliski jest los dzieci, próbujemy stworzyć naszym matkom i ich pociechom namiastkę domu, zapewnić godziwe warunki życia i pomóc w odnalezieniu się w społeczeństwie. Proponujemy Państwu współpracę w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

Zapewniamy:

 • – schronienie w godnych warunkach
 •  3 posiłki dziennie dorośli
 •  4 posiłki dziennie dzieci
 • podstawowe środki czystości i higieny osobistej
 • odzież stosowną do pory roku
 • stałą współpracę z psychologiem
 • stałą współpracę z pracownikiem socjalnym
 • stałą współpracę z kuratorami
 • podstawową opiekę lekarską
 • dowozy do specjalistów
 • wszystkie sprawy związane z edukacją dzieci
 •  indywidualne programy wychodzenia z bezdomności

Opening Hours

Monday

8-16

Tuesday

8-16

Wednesday

8-16

Thursday

8-16

Friday

8-16

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

Turów 113, 98-300 Turów

GPS

51.2122989, 18.521985900000004