Liczba aborcji i poronień w podziale na województwa w Polsce

Rok 2014

województwo Liczba aborcji
ogółem
z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki w wyniku badań prenatalnych w wyniku czynu zabronionego Liczba poronień samoistnych
Dolnośląskie 86 1 84 1 2 930
Kujawsko-Pomorskie 37 0 37 0 2 502
Lubelskie 2 0 2 0 2 263
Lubuskie 9 0 9 0 1 033
Łódzkie 109 0 109 0 2 537
Małopolskie 69 10 59 0 3 886
Mazowieckie 271 0 271 0 6 321
Opolskie 19 3 16 0  903
Podkarpackie 3 0 3 0 2 569
Podlaskie 21 3 18 0 1 576
Pomorskie 73 0 73 0 2 915
Śląskie 155 14 141 0 4 752
Świętokrzyskie 11 2 9 0 1 192
Warmińsko-Mazurskie 22 11 11 0 1 659
Wielkopolskie 43 4 38 1 4 472
Zachodniopomorskie 41 0 41 0 1 537
Polska 971 48 921 2 43 047

Rok 2013

województwo Liczba aborcji
ogółem
z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki w wyniku badań prenatalnych w wyniku czynu zabronionego Liczba poronień samoistnych
Dolnośląskie 21 0 21 0 3 189
Kujawsko-Pomorskie 25 0 24 1 2 400
Lubelskie 2 0 2 0 2 197
Lubuskie 9 0 9 0 1 142
Łódzkie 95 1 94 0 2 667
Małopolskie 50 14 36 0 3 156
Mazowieckie 244 4 240 0 5 824
Opolskie 20 0 20 0    969
Podkarpackie 3 0 3 0 2 475
Podlaskie 8 0 8 0 1 276
Pomorskie 62 0 62 0 3 193
Śląskie 104 1 102 1 4 778
Świętokrzyskie 11 0 11 0 1 059
Warmińsko-Mazurskie 13 0 13 0 1 660
Wielkopolskie 35 3 31 1 4 762
Zachodniopomorskie 43 1 42 0 1 564
Polska 745 24 718 3 42 311

Rok 2012

województwo Liczba aborcji
ogółem
z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki w wyniku badań prenatalnych w wyniku czynu zabronionego Liczba poronień samoistnych
Dolnośląskie 9 1 8 0 2 449
Kujawsko-Pomorskie 40 2 38 0 2 400
Lubelskie 2 0 2 0 1 972
Lubuskie 1 0 1 0 1 199
Łódzkie 62 4 58 0 2 864
Małopolskie 51 14 37 0 3 279
Mazowieckie 243 12 230 1 6 083
Opolskie 16 0 16 0 1 170
Podkarpackie 2 0 2 0 2 696
Podlaskie 11 5 6 0 1 312
Pomorskie 81 1 80 0 3 062
Śląskie 111 2 109 0 4 274
Świętokrzyskie 10 0 10 0 1 299
Warmińsko-Mazurskie 23 7 16 0 1 660
Wielkopolskie 37 2 35 0 4 642
Zachodniopomorskie 53 0 53 0 1 671
 Polska 752 50 701 1 42 032

źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)