Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię (Mt 11:28)

Tu możesz prosić o modlitwę oraz znaleźć pomoc w modlitwie. Twoja intencja będzie udostępniona osobom, które pragną modlić się również za dzieciątko, które nosisz pod swoim sercem.