Showing 5 from 14 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Dom Samotnej Matki oferuje pomoc kobietom w ciąży, a także z dziećmi, które mają zagrożone poczucie bezpieczeństwa, doznają przemocy psychicznej i fizycznej, nie akceptowanym we własnym środowisku będącym w konflikcie z własną rodziną.

Dom Samotnej Matki swoją pomocą obejmuje kobiety, które znala­zły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować w spo­łeczeństwie. Wszelką pomoc znajdą tutaj kobiety spodziewające się dziecka jak również takie, które na skutek…

Dom Samotnej Matki swoją pomocą obejmuje kobiety, które znala­zły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować w spo­łeczeństwie. Wszelką pomoc znajdą tutaj kobiety spodziewające się dziecka jak również takie, które na skutek…